Corona leidraad

Gelukkig mag ik weer aan het werk, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. Door een afspraak te plannen geeft u aan deze regels te hebben gelezen en ze respecteert. Het is allemaal erg formeel. Ik weet het.  De huidige regelgeving verlangt dit. Hopelijk kunnen we spoedig weer zonder de extra regels.

Er kan alleen een afspraak worden gemaakt met mensen waarvan met vrij grote zekerheid bekend is dat ze gezond zijn en niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dat zijn kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid, mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van onderstaande aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte) (met complicaties);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties;
 • door medicatie voor auto-immuunziekten,
 • na orgaantransplantatie,
 • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
 • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
 • bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
 • een hiv-infectie (in overleg met behandelaar)


• Ik plan mijn afspraken zo, dat komende en gaande cliënten elkaar niet tegenkomen. Kom dus op tijd, maar niet te vroeg, bij binnenkomst kunt u uw handen wassen en/of gebruik maken van handalcohol;
• Het toilet is tijdelijk alleen in uiterste noodzaak te gebruiken
• Kom zoveel mogelijk alleen. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
• Neem zo min mogelijk spullen mee.  Noodzakelijke spullen graag in tas of jaszak houden;
• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt;
• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand;
• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook
mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen.
Deze consulten worden door sommige verzekeraars, conform hun eisen (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen. Het is handig van te voren bij uw eigen zorgverzekeraar na te gaan of deze de afstandsconsulten ook vergoed;
• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of
behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;
• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.


Met vriendelijke groet,

Erica Masselink