Holistic pulsing

Dit is een helende therapievorm die het lichaam in een natuurlijke ontspannen staat kan brengen.
De cliënt ondergaat hierbij, gekleed, de ritmische bewegingen van het pulsen.
(Pulsen is: een ritmische wiegende schudbeweging die wordt gecombineerd met mobilisaties, tracties en stretchingen) Hierdoor wordt het water in het lichaam in beweging gebracht en kan het zich ontspannen.
Het ritme waarin gepulst wordt, wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënt.
Er wordt nooit geforceerd, waardoor eventuele blokkades op een hele milde manier worden opgespoord en behandeld. Bewustwording speelt daarbij een belangrijke rol.
Holistic Pulsing kan ook preventief werken. Door de doorstroming van de lichaamsvochten worden toxinen uitgescheiden en het evenwicht hersteld.
Dit heeft een vitaliserend effect.
Deze vorm is heel geschikt voor fysieke en emotionele klachten, bij jonge kinderen, zwangeren, om gewrichten te mobiliseren (heel geschikt voor ouderen), bij pijn, stijfheid, obstipatie en oedeem.