Verzekeringen

Door middel van deze landelijke registratie bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
(NVST) sta ik geregistreerd als A-therapeut, lidnummer 1914.
Deze beroepsvereniging is door CZ Actief in Gezondheid erkend.
De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.
Mijn persoonsgegevens zijn opgenomen bij het landelijk informatiecentrum van de Zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist. In het AGBZ-bestand zijn alle zorgverzekeraars in Nederland geïnformeerd over de praktijkvoering. Hierbij een opsomming van zorgverzekeraars die bereid zijn mijn consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden.
Consulten en behandelingen die uit de aanvullende polisvoorwaarden worden vergoed, hebben geen invloed op uw eigen risico (tenzij apart afgesloten) U kunt aan deze lijst geen rechten ontlenen. Als u een afspraak voor een consult wilt maken en u heeft een nieuwe klacht waarvoor u nog niet eerder bent behandeld, adviseer ik u om eerst met uw huisarts of specialist te overleggen.
Mijn consulten en behandelingen komen nooit in de plaats van reguliere behandelwijzen.

Voor de meest actuele informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars verwijzen wij u graag naar www.zorgwijzer.nl of raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Therapiespecifiek wil zeggen dat de therapeut(e) alleen die therapie mag uitvoeren waarvoor hij/zij het lidmaatschap heeft verkregen bij de NVST.

LET OP: Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u om te allen tijde uw polisvoorwaarden te bekijken en/of contact op te nemen met uw Zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt!