Massage voor ouderen

Massage voor ouderen

Wat is massage voor ouderen?

Door jarenlange ervaring weet ik inmiddels, dat massage een hele fijne aanvulling is voor wie al wat ouder is.
Met het ouder worden verdwijnt vaak de souplesse en het gemak waarmee bewogen wordt.
Toch is en blijft beweging het hele leven belangrijk.
Want hoe langer u mobiel blijft, hoe beter het lichaam kan blijven functioneren.
Hierdoor kunt u langer zelfstandig blijven. Massage speciaal voor ouderen kan daarbij uitkomst bieden.

Wat levert de massage op?

♦ een betere doorbloeding
♦ minder kans op kwaaltjes zoals kouwelijkheid
♦ minder snel last van stijfheid van spieren en gewrichten
♦ langer vitaal blijven
♦ minder snel kans op vallen
♦ zich vaak veel prettiger voelen
♦ betere slaapkwaliteit

Andere voordelen

Het is helaas een feit dat, naarmate we ouder worden, we steeds minder worden aangeraakt.
Terwijl er zeker ook voor ouderen de behoefte bestaat aan een zachte, zorgzame aanraking. Massage kan hierin voorzien.

In de zorg gebeurt aanraken doorgaans alleen nog functioneel: wassen, aankleden e.d.
Massage laat je ervaren dat het lichaam naast pijn en ongemak ook nog heel prettig kan voelen.
Een lichaam is immers meer is dan alleen oud, ziek of gehandicapt.

Ook cliënten die permanent op bed liggen en weinig respons geven, hebben baat bij massage. Het lichaam maakt door de aanraking het hormoon oxytocine aan, waarvan aangetoond is, dat het een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. En ook al wordt de massage maar ten dele bewust waargenomen, het activeert ook dan de juiste processen.

Tijdens de massage houd ik rekening met de conditie en de (on)mogelijkheden die u heeft. Is een lichaamsmassage te veel of te lang: kortere deelmassages zijn ook mogelijk.

Ik geef de massage ook bij u in het verzorgingstehuis, verpleegtehuis of aanleunwoning. Het is ook geschikt wanneer u bedlegerig bent of in een rolstoel zit.

Twijfelt u of uw gezondheid een massage toelaat: overleg dan met uw (huis)arts.

De massages zijn ook leuk om eens als cadeautje aan te bieden.