Massagetherapie

Vergoeding mogelijk

Hierbij wordt gewerkt vanuit een Holistische visie die er vanuit gaat dat lichaam en geest één zijn. Klachten en ziekte hebben een verbinding met gevoelens, emoties, gedachten en levensovertuigingen. Natuurlijk spelen ook werk- en woonsituatie een rol, alsmede relaties en voeding.
Lichaam en geest beïnvloeden elkaar over en weer, waardoor problemen in één van deze gebieden doorwerken in de andere.
In mijn praktijk wordt een lichamelijke klacht gezien als een signaal dat er op één of meerdere gebieden een disbalans is in de eenheid tussen lichaam en geest.
Zo’n signaal heeft een duidelijke functie.
Het is daarom niet mijn intentie signalen meteen weg te masseren, maar ze te gebruiken, om te kunnen achterhalen waar ze aandacht voor vragen.
Op deze manier kan er iets aan de werkelijke oorzaak gedaan worden.
Ik behandel dan ook geen klacht, maar een mens met een klacht. De aangeboden massagevormen zijn allen toepasbaar binnen deze manier van werken.Het doel van de behandeling is het herstellen van een gezond evenwicht tussen hoofd, hart en lichaam.
Dat kan inzicht opleveren in hoe we werkelijk zijn en functioneren. Massage en therapeutische gesprekken worden dan ook beiden in de behandeling toegepast.
Op deze wijze wordt het mogelijk om iets met die onderliggende oorzaak te doen, waardoor het mogelijk wordt dat de klacht vermindert of verdwijnt.
Bewustwording is een belangrijke stap voor heling.