Physio Acoustic (PA) therapie

 • Pijnbestrijding
 • Stress vermindering
 • Slaap verbetering

Daar waar andere behandelingen ophouden.

Met de Physio Acoustic therapie wordt complementair gewerkt. Tegenwoordig ook wel Frequency Physio support genoemd.
Dit houdt in dat PA therapie geen vervanging is van de reguliere geneeskunde, maar een aanvulling.
Uw therapeut zal indien nodig/mogelijk, in samenspraak met uw behandelend arts, een behandelplan opstellen.
Sommige klachten zijn moeilijk te behandelen met de gebruikelijke vormen van therapie. Met name als de oorzaak diep in het lichaam ligt. Geluidstrillingen kunnen de betreffende plekken wel bereiken. Ze voelen aan, als een soort massage.

Het is aan te bevelen om voor een optimaal resultaat de eerst behandelweken te starten met minimaal 2 à 3 behandelingen per week. En behandeling duurt meestal rond de 20 tot 30 minuten. Afhankelijk van de klacht is het mogelijk dat u gelijktijdig ook massagetherapie ontvangt.

De heilzame werking van PA therapie

PA therapie is werken met geluidsgolven op een zeer aangename, ontspannende en veilige manier. De PA stoel maakt hierbij gebruik van de lagere geluidsfrequenties die corresponderen met onze eigen lichaamsfrequenties. Dit wil zeggen tussen de 27 Hertz en de 113 Hertz.

Wat doet PA therapie met het lichaam?

Het lichaam is opgebouwd uit miljoenen cellen. Zo hebben we spiercellen, bloedcellen, botcellen, zenuwcellen, hersencellen, etc. Iedere cel vibreert in zijn eigen trilling (frequentie).
Bij elk gezond menselijk lichaam vibreren de frequenties van de cellen (en dus de organen) tussen de 27-113 Hertz. Wanneer een cel (weefsel of orgaan) door een trauma, ziekte of bv. stress uit zijn mechanisme raakt, kan het zijn taken niet meer naar behoren uitvoeren en gaat deze cel andere stoffen opnemen. Hierdoor kan de cel een andere trilling (frequentie) gaan aannemen dan zijn oorspronkelijke gezonde frequentie. Zo’n ‘zieke’ cel gaat onder zijn eigen frequentie-capaciteit trillen, waardoor het zichzelf tenslotte niet meer kan repareren of zelfs niet meer adequaat op zijn omgeving kan reageren. Stress, pijn of een verminderde functie van het lichaam kan dan het gevolg zijn.
Door resonantie kan een verminderde frequentie weer in het weefsel herstellen. Geluidsgolven zorgen voor resonantie. Door middel van de laag frequente geluidsgolven van de PA therapie kan het lichaam weer in staat gebracht worden om mee te gaan resoneren in zijn oorspronkelijke gezonde frequenties. Zo ontstaat er celherstel met als gevolg:

 • stress vermindering
 • pijn vermindering
 • verbeterde bloeddoorstroming
 • verbeterde lymfestroming
 • verlaagde cholesterol
 • verbeterde nachtrust

Wat houdt een PA therapie in?

Een PA therapie behandeling is laagdrempelig. De behandeling vindt plaats door de kleding heen. (zelfs mogelijk door gips.) De behandelduur zal variëren van ± 13-30 minuten.
U neemt plaats op een instelbare en geriefelijke stoel, waarin speciale geluidsprekers zijn ingebouwd. Deze brengen trillingen voort. Een computerprogramma zorgt voor de juiste aansturing. Deze therapie is ook geschikt voor kinderen.

Heeft de PA therapie ook bijwerkingen?

Vooral in het buitenland is met de PA therapie al veel ervaring opgedaan. Daarbij is tot nu toe alleen een lichte duizeligheid of misselijkheid als bijwerking geconstateerd. Net als bij andere therapievormen kunnen ook hier in het begin de klachten toenemen. Normaliter verdwijnen die echter na enkele behandelingen.

PA therapie heeft een heilzame werking op:

 • Artrose/Artritis
 • Bloeddoorstroming
 • Burn-out
 • Cellulite/Cellulitis
 • CVS
 • Dementie
 • Fibromyalgie
 • Gewrichtspijnen
 • Hernia
 • Hoge bloeddruk
 • Hoge cholesterol
 • Hoofdpijnen/Migraine
 • Lymfedoorstroming
 • Multiple Sclerose
 • Obstipatie
 • Osteoporose
 • Overgangsklachten
 • Parkinson
 • Pijn bij kanker
 • Reumatoïde aandoeningen
 • Slaapproblemen
 • Spasme
 • Spierpijnen
 • Stress aandoeningen
 • Verkrampingen
 • Whiplash
 • Etc.

Heeft u een klacht die niet in het rijtje ‘heilzame werking op’ staat, neem gerust contact op met uw therapeut. Deze therapie kan nog veel meer bieden.
Er worden continu in diverse landen nieuwe onderzoeken afgerond naar de effecten van PA therapie.

In de medische wetenschap wordt geluidsenergie al jaren toegepast. In Finland, Japan, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Engeland, Canada en Amerika wordt de PA therapie al jaren met succes toegepast in ziekenhuizen, rehabilitaiecentra, topsportwereld.

Voor meer info en verduidelijkende filmpjes: zie www.newas.nl